Nieuws

10 jaar Taigle

NIJMEGEN, 01 februari 2017

 

Met trots vieren wij vandaag ons 10 jarig bestaan. En still going strong! Met dank aan al onze trouwe klanten. En duizenden sollicitanten, honderden assessment-kandidaten die we mochten ontvangen en helpen bij hun ontwikkeling. Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst!

 

NIEUW ADRES

2016 wordt voor Taigle International een vernieuwend jaar. Zo gaan we onze dienstverleningmeer afstemmen op de behoeften van onze relaties en op de (digitale) ontwikkelingen in ons vakgebied. Snelheid, flexibiliteit en samenwerking zijn hierbij kernbegrippen

Ook willen we onze fysieke bereikbaarheid vergroten. Met de toenemende urbanisatie in de samenleving hebben wij besloten om Veenendaal in te ruilen voor Nijmegen. Veenendaal heeft ons veel gebracht, maar we verwachten dat het dynamische Nijmegen meer past bij onze toekomstambities.

Door een meer eigentijdse visie op advisering en ondersteuning zullen wij de komende jaren een nog aantrekkelijkere partner voor onze relaties zijn. Uiteraard met de kwaliteit, die zo kenmerkend is voor Taigle International.

 

Beter presteren, slimmer organiseren

SAMEN NAAR EEN ORGANISATIE MET TOEKOMST

Veenendaal - De afgelopen zeven jaren waren voor veel bedrijven een zware periode. De algehele economische malaise in Europa heeft van veel bedrijven een grote mate van flexibiliteit gevraagd. Door stagnerende omzet zijn medewerkers ontslagen, investeringen uitgesteld  en belangrijke innovaties op een laag pitje gezet. Mede door deze ingrepen hebben veel ondernemingen het hoofd boven water kunnen houden. Voor veel andere was dit echter niet voldoende om hun voortbestaan te garanderen. Zowel op de arbeidsmarkt als in het bedrijfsleven heeft dit tot een ongekende kaalslag geleid, die herinneringen oproept aan de jaren 80 van de vorige eeuw. 

Goed wonen, slimmer organiseren

SAMEN NAAR EEN CORPORATIE MET TOEKOMST

Veenendaal - De Nederlandse volkshuisvesting behoort tot de beste in Europa. Ook het aandeel van sociale huurwoningen ten opzichte van de totale woningvoorraad is in Nederland procentueel het grootste in vergelijking met de ons omringende landen. Het imago van de volkshuisvesting heeft in de afgelopen jaren echter nogal wat deuken opgelopen.

  • Liever coaching dan cursus
  • Het coachingsteam van start
  • Wat kost marketing communicatie?