Klanten

Testimonial Bouwmaat Nederland

 Wij hebben Taigle International gevraagd ons te adviseren en te begeleiden in het integreren en realiseren van 5 verschillende beoordelingssystemen naar 1 uniform systeem. Dat is goed gelukt.
En dat heeft niet alleen met de technische realisatie te maken. Veel belangrijker was het om de verschillende bedrijfsonderdelen vanuit hun eigen systemen, waarden, normen en scores naar elkaar toe te brengen met behoud van de specifieke coleur locale. Daarmee kreeg het nieuwe systeem de onontbeerlijke draagkracht die voor een geslaagde implementatie noodzakelijk is. In een aantal bijeenkomsten heeft Taigle alle beoordelaars die het systeem gebruiken geïnformeerd en geïnstrueerd. Het nieuwe systeem rust op 2 peilers: smart afspraken en gedefinieerde kenmerken per functie (het “dna” van de Bouwmaat medewerker). Van een tweetal vacatures heeft Taigle International voor ons de werving en selectie verzorgd. Het gedegen selectieproces dat zij toepassen springt het meest in het oog. Voordat een kandidaat wordt aangeboden is hij uitgebreid onder de loep genomen. Het resultaat is zeer bevredigend.  Rob de Slegte (Manager HRM) Bouwmaat Nederland
Lees meer

Testimonial BERG Toys

 Inmiddels hebben we in een periode van meer dan vier jaar een intensieve relatie met Taigle International opgebouwd. De intensiteit van de relatie komt voort uit het wederzijdse vertrouwen, maar met name de open en eerlijke manier van communiceren, waarbij discussies niet worden geschuwd.
Taigle International heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het structureren van onze snel groeiende organisatie, waarbij voor alle betrokkenen door Taigle International heldere en toepasbare functieprofielen zijn opgesteld.   Daarnaast heeft Taigle International gedurende de afgelopen negen jaar voor meer dan dertig functies, zowel in binnen- als buitenland, de werving en selectie verzorgd. Deze procedures hadden voor zowel BERG Toys als Taigle International maar één doelstelling; ‘alleen de beste kandidaat’. En dit is typerend voor Taigle International, geen snelle ‘hit and run’, maar bouwen aan een bestendige relatie met focus op lange termijn kwaliteit en toepasbaarheid.   Leopold van Os (Managing Director) BERG Toys
Lees meer

Testimonial Kennemer Wonen

 We hebben Taigle Internationaal gevraagd om ons te begeleiden bij de implementatie van een resultaatgericht functionerings- en beoordelingssysteem. Gaandeweg kwamen we ook tot de conclusie dat de functieprofielen, opgesteld voor de fusieorganisatie, niet meer passend waren.
Taigle heeft tevens voor ons de functieprofielen aangescherpt en concreter gemaakt in samenspraak met de managers en een vertegenwoordiging van medewerkers. Het functieprofiel vormt nu een goede basis om gerichte jaarafspraken met de medewerker te maken op het gebied van resultaten, maar ook gedragskenmerken.Taigle levert geen standaard product op, maar kijkt goed naar wat passend is binnen een organisatie. Wij zijn tevreden over het resultaat!   Hans Verzijl (manager bedrijfsondersteuning) & Serina de Lange (HRM adviseur) Kennemer Wonen
Lees meer

Testimonial Vesteda Groep

 Een veranderingsproces gaat gepaard met kort op elkaar volgende wijzigingen in beleid en formatie terwijl de winkel gewoon open is. Hierdoor krijgt een team in relatief korte tijd veel te verduren.
  De advisering door Taigle is gericht op inzicht in de effecten van de wijzigingen zowel op collectief als op de individuele teamleden en de manager. Samen met Taigle heb ik praktische tools ontwikkeld die, gebaseerd op de diverse competenties, hebben geleid tot een betere werksfeer en een klimaat waarin het gezamenlijke resultaat weer centraal staat. Hans Hofs (Manager Beheer) Vesteda Groep bv
Lees meer

Testimonial coaching Edwin van Moorst

 Een ieder handelt vanuit zijn eigen referentiekaders. Wat voor mij verhelderend was, is te weten hoe deze zijn ontstaan. Ik ben samen met mijn coach Annemieke van der Heijden op reis gegaan.
Ik met een rugzak met 42 levensjaren en Annemieke met een rugzak met instrumenten. Annemieke heeft mij, door haar verschillende instrumenten te gebruiken, laten inzien waarom je bent zoals je bent, hoe andere dit zien, wat je kan doen om ook de ander beter te zien. Zelfreflectie, vaardigheden voor persoonlijk functioneren, mensgericht en coachend leidinggeven zijn de onderwerpen die wij behandeld hebben. Het is een traject geweest wat emotioneel, confronterend maar ook verhelderend is geweest. Ik heb hier veel aan gehad, het heeft mij als persoon en als manager verrijkt. Annemieke is zeer kundig en als persoon rustig, begripvol ofwel gewoon een goed mens!   Edwin van Moorst (Manager Klant- en Gebiedsbeheer) Ymere
Lees meer

Testimonial coaching Patrick Kamphuis

 Wie meer uit zichzelf wil halen, zowel zakelijk als privé, kan ik van harte een ontwikkeltraject bij Taigle aanbevelen. Met een eigen coach wordt aan de hand van persoonlijke wensen en een ontwikkelassessment een helder en realistisch veranderprogramma opgesteld.
Middels praktische opdrachten (waarmee je uiteraard zelf aan de slag mag) is er bij mij een proces in gang gezet. Hierdoor weet ik nu beter hoe ik bepaalde situaties kan herkennen en ermee om kan gaan. Dat geeft mij het zelfvertrouwen en de juiste impuls om een volgende stap in mijn carrière te kunnen maken. Annemieke van der Heijden is vanwege haar ruime ervaring en plezierige werkwijze voor mij de ideale coach geweest.   Patrick Kamphuis (Adviseur Verkoop) Woningstichting Elkien
Lees meer

Testimonial coaching Pieter Faes

 Er gaan heel wat extra uren in mijn huidig project zitten. Ik kan er echter met trots bij vermelden dat het mij lukt om rustig te blijven, ondanks de tegenslag en de druk van buitenaf.
Ik zie e.e.a. beter in perspectief, waardoor ik mij minder schuldig voel aan de vertraging die we oplopen. Wel realiseer ik me dat ik aanspreekpunt ben, verantwoordelijk ben voor mijn eigen aandeel en ook degene ben die het project vlot moet trekken, maar ik ben nu in staat dit in de juiste proporties te zien. De grotere rust die ik ondanks de hectiek ervaar en het feit dat ik meer overzicht heb, is zeker het resultaat van mijn coachingsgesprekken bij Taigle.   Pieter Faes, Manager Projectleider bij een kunststofverwerkend bedrijf
Lees meer

Testimonial coaching manager B. de B

 Een aantal jaren terug had ik bij coaching zoiets van “er is toch niks mis met mij dus waarom coaching: dat heb ik niet nodig”. Ik heb ervaren dat het je wel degelijk kan helpen om vervelende ervaringen uit het verleden, die in het onderbewustzijn zitten maar wel het dagelijks functioneren kunnen overschaduwen, te verwerken.
Daarnaast hebben mensen hun positieve eigenschappen en vaardigheden en de insteek die ik heb ervaren om allereerst deze goed te belichten en verder uit te nutten het zelfvertrouwen vergroot. Natuurlijk moet er ook gewerkt worden aan de verbeterpunten maar deze zijn in de aanpak secundair. Ik heb “Taigle-coaching” ervaren als meerwaarde gelet op de aanpak maar ook het “naast elkaar staan” in de plaats van een gevoel te hebben van een coach die de leerling “doceert”. Tot slot heb ik het als positief ervaren dat er ook gesproken is over de menskant in de zin van privé-omstandigheden om het mensbeeld en omstandigheden compleet te krijgen. Het heeft mij bij mij het zelfvertrouwen vergroot maar ook bewustzijn op zowel de sterke punten als de ontwikkelpunten.   B. de B (Manager)  
Lees meer