Personeelssystemen

 Om een organisatie effectief te leiden en medewerkers optimaal te motiveren en te betrekken, heeft een moderne manager hanteerbare en functionele hulpmiddelen nodig. Beoordelingssystemen, functieboeken, functiewaardering, opleidingsplannen, belevingsonderzoeken; het is een greep uit de systemen die in de huidige tijd niet meer kunnen ontbreken. Het optimale gebruik en de acceptatie van deze systemen wordt versterkt wanneer ze volledig zijn afgestemd op de aard en de cultuur van de organisatie. Met andere woorden wanneer ze ’tailor made’ zijn. Taigle International heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en bouwen van klantspecifieke personeelssystemen. Voor ons zijn functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid
“WAT LEKKER
ZIT, DRAAG JE
VAKER”
belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van deze systemen. Wij gaan niet uit van het principe ‘one size fits all’. Samen met u inventariseren wij de wensen en de behoeften van de medewerkers en het management, en vertalen dit naar een systeem dat past bij uw organisatie. Het professionele team van Taigle International draagt, ná de ontwikkeling van een systeem, ook zorg voor een zorgvuldige implementatie. Wij begeleiden en trainen gebruikers. Taigle International kiest immer voor personeelssystemen, die ‘lekker zitten’. Immers, wat lekker zit, draag je het vaakst. Als u toe bent aan een oorspronkelijk en organisatiespecifiek systeem, daag ons dan uit.