Assessments

 De capaciteiten en kwaliteiten van medewerkers optimaal benutten, is belangrijk voor het succes van een organisatie en voor het werkplezier van haar medewerkers. Taigle International ondersteunt u bij het helder krijgen van de sterke en minder sterke eigenschappen van uw mensen. Of het nu gaat om mensen, die u wilt laten instromen of om medewerkers, die reeds jaren bij u werken. Wij zijn in staat op uiterst professionele en ethische wijze inzicht te verkrijgen en te geven in hun persoonlijkheid. Taigle International hanteert hierbij hoogwaardige en gekwalificeerde instrumenten, die boven elke twijfel bestaan. Ook houden wij ons vast aan algemeen afgesproken gedragscodes.
“EEN
RAPPORTAGE IN
BEGRIJPELIJKE
EN LEESBARE
TAAL”
Omdat de resultaten van de onderzoeken niet alleen voor u, maar ook voor uw medewerkers van grote waarde zijn, schrijven wij begrijpelijke en leesbare rapportages, die voor iedereen helder en duidelijk zijn. In onze adviezen laten wij geen twijfel bestaan over iemands kwaliteiten, maar zijn we oprecht en recht door zee. Omdat een assessment inspannend is en een hele dag in beslag neemt, wordt men door onze medewerkers optimaal begeleid en ondersteunt. Een professioneel uitgevoerd assessment biedt kansen voor iedereen. Of het nu om een selectie-, ontwikkel- of capaciteitenonderzoek gaat, Taigle International kan u een oplossing bieden, die bij uw vraag past.