Advies

 Het adviseren van organisaties gaat van het meedenken over de strategische ontwikkeling tot het optimaliseren van de operationele structuur. Met als achterliggend doel het functioneren van organisaties succesvoller te maken. Bij Taigle International ligt de basis van veranderingen en verbeteringen immer in de organisatie zelf. Iedere verandering heeft een grote impact op de medewerkers en de organisatie, en moet dus zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd worden. Hierdoor hanteren de professionals van Taigle International een intuïtieve aanpak. Dit houdt in dat het adviesproces gevormd wordt naar de aard en de cultuur van de organisatie
"VERANDEREN IS
MAKKELIJKER
ALS DEZE
GEACCEPTEERD
WORDT"
zelf. Immers, een verandering wordt makkelijker geïmplementeerd, wanneer zij wordt geaccepteerd. En juist dit vormt de basis van de Taigle aanpak. Aan elke adviesopdracht gaat een organisatieanalyse vooraf. De adviseurs van Taigle International diagnosticeren hiermee de organisatie, en geven u onderbouwd aan waar en hoe efficiënte verbeteringen te behalen zijn. Hierbij laten wij ons niet leiden door starre methodieken, maar geven wij samen met u inhoud aan het implementatieproces. Onze organische aanpak betekent dat het doel het proces vormt. Daarbij zijn wij uiteraard efficiënt en kostenbewust. Taigle International wil een doel bereiken, niet behalen. Laat u verrassen door een interventieaanpak waarbij mens en organisatie centraal staan.